Vapaaenergia on harhaanjohtava termi

Valvoja: Yllapito

Vapaaenergia on harhaanjohtava termi

ViestiKirjoittaja TOP » 12.11.2020 00:28

Reilut parikymmentä vuotta energia-asioita tutkineena olen tullut siihen tulokseen, että keskeinen ongelma on se, että keskitytään liikaa “energiaan”, vaikka olisi syytä keskittyä enemmän TYÖHÖN ja keskimääräiseen TEHOON. Siksi myös termi “vapaaenergia” on harhaanjohtava. Safire-projektin Monty Childs korosti taannoisessa esitelmässään sitä, että keskeinen seikka on tehokkuus ja juuri siitä mielestäni on pohjimmiltaan kysymys. Eli miten energiaa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti tekemään hyödyllistä työtä. Mutta mitä se energia sitten oikein on? Itselleni opetettiin koulussa, että “energia on kyky tehdä työtä”. Parempi on sanoa, että energialla on kyky tehdä työtä. Nykyinen käsitys energiasta liittyy vahvasti siihen, millä tavalla sähköä alettiin käyttää hyödyksi 1800-luvun lopulla.

Alessandro Volta keksi vuonna 1800 pariston, mikä mahdollisti sähkön systemaattisen tutkimisen. Ensimmäinen käytännön sovellus oli pariston napoihin kytkettyjen johtimien päiden välille syntyvä valokaari, jota käytettiin ulkotilojen valaistukseen. Valokaaren palaessa pariston metallilevyt kuluivat ja ne täytyi uusia usein. Sähkön ja magnetismin välisen yhteyden löydyttyä pystyttiin rakentamaan generaattoreita, joita alettiin käyttää paristojen tilalla, mutta edelleen samanlaisessa suljetussa virtapiirissä. Edison halusi myydä hehkulamppujaan, joiden käyttämistä varten asiakkaille piti toimittaa myös “sähköä”. Edisonin valitsema matalajännitteinen tasavirta tarkoitti sitä, että käyttöpisteet eivät voineet sijaita kovin kaukana generaattorista, joten Edison aloitti toimintansa tiheästi asutetulta Manhattanilta. Sinne oli kuitenkin jo rakennettu kaasunjakeluverkosto ja kun hehkulamppu kilpaili kaasuvalon kanssa, niin Edisonin piti saada kaasunmyyjät tukemaan myös sähköverkon rakentamista. He olivat tottuneet laskuttamaan asiakkaita kaasun kulutuksen mukaan ja niinpä Edisonin piti laatia keinoja mitata “sähkön” kulutusta laskutusperusteeksi. Edisonin sähköverkko määritti ne perusperiaatteet, joita myöhemmissäkin sähköverkoissa sovellettiin. Tehokkuus, jolla generaattorin roottoria piti pyörittää jotta siihen kytketyt hehkulamput saatiin hehkumaan, ei ollut keskeinen tekijä, sillä hehkulamput olivat suhteellisen pieni kuorma ja matalajännitteisessä järjestelmässä virtaa ei voitu siirtää kovin laajalle alueelle.

Vesivoiman valjastaminen sähkön tuotantoon oli seuraava suuri kehitysaskel ja siinäkään ei paras mahdollinen tehokkuus ollut keskeinen kriteeri, sillä vesivoimaa oli tarjolla runsaasti kulutukseen nähden. Esimerkiksi Niagaran putouksen energian siirtoon laajemmalle alueelle oli esitetty vaihtoehtoina esimerkiksi erilaisia mekaanisia ratkaisuja hihnoin ja köysipyörin sekä paineilmaa. Vaihtojännitesähkö oli kuitenkin riittävän hyvä ratkaisu toteutettavaksi myös käytännössä. Samalla se vahvisti sitä näkemystä, että sähkö on vain keino siirtää “energiaa”, jota generaattorin roottorin pyörittäminen synnytti. Itselleni opetettiin lukion fysiikassa, että Michelson-Morleyn koe osoitti, ettei “eetteriä” ole olemassa. Oikeasti tuo on kuitenkin vain yksi tulosten tulkinta eikä välttämättä oikea. Joka tapauksessa vallitsevaksi tuli teoria, jonka mukaan “sähköllä” ei ollut mitään tekemistä “eetterin” kanssa. 1800-luvulla oli kuitenkin pitkään yleinen käsitys, että eetteri on olemassa ja sähkön olemusta muita enemmän tutkinut Nikola Tesla oli sitä mieltä, että sähköllä oli paljonkin tekemistä eetterin kanssa. Safire-projektinkin taustalla on “electric universe” -teoria ja mielestäni pätevä selitys on se, että sähkö on oikeasti pitkälti sama asia kuin eetteri.

Yksi ensimmäisistä nettisivustoista, jonne päädyin 1990-luvun lopulla oli Tom Beardenin sivusto, nykyisin http://cheniere.org/ . Beardenin mukaan sähkölaitteet hyödyntävät oikeasti ympäristön energiaa ja generaattorin roottoria täytyy pyörittää suurella teholla, koska laitteet on rakennettu siten, että tuota energiaa hyödyntävä mekanismi kytkeytyy jaksottaisesti päälle ja pois, mikä vaatii tehoa. Lueskelin äskettäin uudelleen Beardenin materiaalia ja löysin sieltä maininnan, että tehokkaassa laitteessa sisään syötettävä energia on usein eri muodossa kuin ulos tuleva energia, esimerkiksi generaattorin ja hehkulampun muodostamassa virtapiirissä pyöritetään generaattorin roottoria ja saadaan valoa (ja lämpöä). Myös Peter Lindemann puhuu kirjoituksissaan samasta asiasta. Kysymys on siis juurikin siitä Monty Childsin korostamasta tehokkuudesta, jolla toimilaite saadaan tuottamaan esimerkiksi valoa (ja myös lämpöä) - output per input. Tehokkuutta voidaan parantaa kasvattamalla outputtia TAI pienentämällä inputtia. Esimerkiksi generaattorin ja hehkulampun virtapiirissä keskimääräistä inputtia voidaan pienentää lisäämällä piiriin kondensaattori ja ohjaamalla piirin toimintaa siten, että välillä generaattori varaa kondensaattoria ja välillä kondensaattori puretaan generaattorin käämiin tuottamaan magneettikenttä, joka saakin generaattorin toimimaan moottorina - kuitenkin molemmissa tapauksissa virta kulkee hehkulampun läpi tuottaen valoa - ja lämpöä. Eli optimoidaan siis KOKO virtapiirin toiminta. Monet Nikola Teslan patentit kuvaavat juuri tällaista kokonaisuutta - generaattori ja YKSI toimilaite.

Monissa sähkömoottoreissa syntyy jaksottain roottorimagneetin ohittaessa staattorikelan ns. “back-emf” eli jännitelähteeseen nähden vastakkainen jännite, joka jarruttaa roottorin liikettä ja alentaa moottorin tehokkuutta. Mutta entäpä, jos kela ei tuolla hetkellä olekaan kytketty jännitelähteeseen? Paul Babcockin moottorissa “back-emf” ohjataan kondensaattoriin, josta uudelleen kelaan tuottamaan uusi magneettikenttä. Tuloksena sama akseliteho puolet pienemmällä keskimääräisellä syöttövirralla. Dave Squiresin moottorissa kela ei ole roottorimagneetin vaikutuspiirissä vaan kauempana ja magneettivuo ohjataan roottorille rautaa pitkin. Rakenne vaatii tosin paljon materiaalia (= kallis) ja on painava. Lisäksi on esitelty moottoreita, joissa “back-emf” ohjataan toiseen akkuun kuin siihen, joka moottoria sillä hetkellä käyttää. Ratkaisuja on monia.

Monien energiatutkijoiden tavoitteena on laite, joka tuottaisi “sähköä”, jota sitten käytettäisiin totuttuun tapaan. Juuri tässä homma meneekin sitten pieleen. Vertauskuvallisesti tilanne on sama kuin ajettaisiin autolla käsijarru päällä ja kehitettäisiin aina vain hienompia ja tehokkaampia moottoreita sen sijaan, että tutkittaisiin, millä lailla käsijarrun saisi pois päältä. Eli energian virtaamaan vapaammin. Onhan se tavallaan “vapaaenergiaa”, mutta kuten alussa mainitsin, niin tuo termi kiinnittää mielestäni liikaa huomoita itse “energiaan”, kun pitäisi keskittyä TEHOKKUUTEEN, jolla sitä voidaan hyödyntää tekemään hyödyllistä TYÖTÄ.
"All truth passes through three stages: First, it is ridiculed.
Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident."
-- Arthur Schopenhauer
TOP
 
Viestit: 133
Liittynyt: 08.01.2010 18:46

Re: Vapaaenergia on harhaanjohtava termi

ViestiKirjoittaja tesla » 12.11.2020 03:21

Sinulle ja minulle puhuttiin koulussa paskaa.
Michaelson-Morley - koe kertoo täysin selvästi "maa ei liiku mihinkään". Ei tarvita kovin suuria aivoja ymmärtämään jos maa menee ziljoonaa galaksiklusterissa on
nopeutemme näissä vielä mieliikuvituksellisen kertaa isommissa galaksiklusterien galaksilkustereissa liene kymmeniä miljoonia kilometrejä tunnissa eli valo taipuu näkyvästi.
Ei muuta kuin pihalle illalla laserilla kokeilemaan kuinka jojoksi se laseri nyt oikein meneekään... Ja suojalasit päähän jos valo kiertää täyden bumerangin ettei aivan sokeudu!

Kiitos hyvästä tekstistä. Siinä oli paljon taas mielenkiintoista minulle ja uutta. Sinulta tulee poikkeuksettoman oloisesti näitä loistokkaita pitkiä kerrontoja.
tesla
 
Viestit: 485
Liittynyt: 05.11.2013 08:40

Re: Vapaaenergia on harhaanjohtava termi

ViestiKirjoittaja siviili2003 » 13.11.2020 07:58

Minä olen käsittänyt tämän foorumin nimenä olevan Vapaaenergia, käsitteenä että tutkailemme täällä kaikille vapaan energiamuodon hyödyntämistä, se on eri asia kuin miksikä esimerkiksi wikipediassa vapaaenergia määritellään:

>Gibbsin vapaaenergia, joka tunnetaan myös nimellä Gibbsin energia tai Gibbsin funktio on eräs tärkeimmistä termodynaamisista potentiaaleista. Se kuvaa suurinta mahdollista mekaanisen työn määrää, jonka termodynaaminen prosessi voi tehdä vakiopaineessa ja -lämpötilassa. Gibbsin energia on saanut nimensä keksijänsä, amerikkalaisen fyysikon Josiah Willard Gibbsin mukaan.

Klassinen termodynamiikka tutkii termodynaamisen systeemin tasapainotilan määräytymistä ja ominaisuuksia. Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaisesti eristetty systeemi pyrkii spontaanisti kehittymään suuntaan, jossa entropia kasvaa, ja lopulta tasapainotila saavutetaan, kun entropia on saavuttanut maksimiarvonsa. Muissa kuin eristetyissä systeemeissä tasapainotila määräytyy jonkin muun potentiaalin kuin entropian ääriarvona. Käytännön teknillisissä prosesseissa usein lämpötila ja paine ovat vakioita. Tällöin voidaan osoittaa, että tasapainotila saavutetaan, kun Gibbsin energia G saa minimiarvon. <
Avatar
siviili2003
 
Viestit: 2554
Liittynyt: 16.09.2009 20:08

Re: Vapaaenergia on harhaanjohtava termi

ViestiKirjoittaja koskimo » 13.11.2020 17:31

Onpas mielenkiintoista seurata Top'n ja Siviilin 'Vapaaenergia' määrittelyjä.

Minulle, aivan tällaisena tavallisena tallaajana, ei keskustelunne/sanomienne kaikki asiat ensi lukemisella menneet 'kaikki ihan heti tajuntaan'!

(Teslakin lykkäsi kommenttinsa laserin kierrosta takaisin itseensä', mutta sekin jäi minulle 'hieman hämäräksi'!)
***************
Itse perusasiamme 'Vapaaenergian määrittelyssä' on toki mieltä! Takuulla. Kiitos TOP'lle ja Siviilille asian määrittelyjen
selityksistä. Toivon kummaltakin - lisää aiheesta!

Sillä jos ja kun me kaikki (ainakin aktiiviset foorumilaiset!) koko ajan puhumme, teemme, kokeilemme jne. 'jotain ns. Vapaaenergiahommia' - niin toki on aivan ensiarvoista hahmotella meille kulllekin - mitä me oikein sitten yritämme tehdä - mihin asioihin kenties pyrimme ja millaisin 'perustiedoin/taustatiedoin' voimme kenties edetä?! jne....

*********
Ei nyt lähdetä suinkaan taas kerran kertaamaan ''Vapaaenergian historiaa tms....No NO No !

Vaan toivon ainoastaan teiltä kahdelta 'Vapaaenergia-asioihin vihkiytyneiltä' Guruilta, kenties hieman selkokielisempää
ja lyhyttä lisäkuvausta ja selvennyksiä selkokielellä/kuvausta edellisen sanoman aiheesta.

Terveisin

Eki
koskimo
 
Viestit: 173
Liittynyt: 04.04.2020 02:20

Re: Vapaaenergia on harhaanjohtava termi

ViestiKirjoittaja jussik5 » 13.11.2020 20:04

Vapaaenergian tutkimisen ja kehittämisen haasteena on juuri TOP.in esimerkiksi ottama Paul Babcockin moottori,
mitenkä energia tutkimuksen tuloksena hyödynnetään. Sama pätee suurimpaan osaan oikeista vapaaenergian keksinnöistä.
Monissa energiamuoto on vaikeasti todettavissa ja vielä vaikeammin hyödynnettävissä.
Itse olen itselleni rajat joskus laittanut. Kaikki tiedämme esim. ilmalämpöpumppujen nykyisen hyötysuhteen(noin 5)
(COP, Coefficient Of Performance). Elikkä alle 30 COP-luvun alle ei kannata vapaaenergian tutkijan alkaa tutkimaan.
Ja kun COP menee yli 300 niin minulla vasta herää mielenkiinto.
Samalla voisi miettiä mikä on vapaaenegia-käsite, oliko Teslan langaton sähkönsiirto sitä.
Kaikkihan me olemme käyneet saman radan läpi, olemme hamunneet ja tutustuneet hyvin tarkaan Beardenin,
Bedinin, Lindemannin, Gallimoren, Dollardin, E.V.Grayn yms juttuihin.
"Jos tietäisit 3, 6 ja 9 suuremmoisuuden, sinulla olisi avain universumiin"
Nikola Tesla
Avatar
jussik5
Site Admin
 
Viestit: 1269
Liittynyt: 16.09.2009 17:43

Re: Vapaaenergia on harhaanjohtava termi

ViestiKirjoittaja Sam.Pentti » 14.01.2021 03:19

Hyvää tekstiä/pohdintaa aloittajalta. Jos tämän foorumin nimeä ajatellaan, niin se tuli kokolailla aikanaan niin, että vapaata ja energistä keskustelua tekniikasta, tieteestä, jne. Itse kritisoin tuolloin hieman Vapaaenergia-sanaa, koska tarkoitus oli karttaa hieman sellaisia, jotka tekevät tieteestä uskonnon. Tieteen kauneus, myös siis kaikenlaisen tutkimisen ja havainnoinin vaikka kotioloissa, on se että se (tutkittava asia, tms)selittää itsensä aina lopunperin. Ei tarvitse uskoa, ei tarvitse rakentaa woodootemppeliä tai lähteä selvännäkijäle ymmärtääkseen luonnonilmiöitä. Jotka ovat kylläkin haastavia. Foorumin nimi ei siis tarkoittanut suoraan mitään overunityä tai ikiliikkujaa.

Vapaa energia näyttää tarkoittavan myös energiaa, joka ei ole poliittisesti ohjattua tai isojen yhtiöiden hallussa. Pieni tuulivoimala tai peltier elementti takan kyljessä, tms on vapaata energiaa, yleensä rakentajan käytettäväksi. Voisi sanoa, että itsetehty energia. Aloittajan mukaisesti itse äytyökelpoisemmaksi muunnettua energia, paremminkin sanottuna.

Tuohon back-emf juttuun muutama kommentti. Kirjoitin siitä tänne joskus jonkun pätkän, mutta en muista minne.

Tämä back-emf, eli vastasähkömotorinen voima sotketaan jostain syystä kelan resonanssi-ilmiöön kun siitä katkaistaan virta. Sitä se ei ole suoranaisesti. Itse sähkömoottorinen voima on aika vanha termi, ja periaatteessa se on jännite. Paljonko jännitettä tarvitaan, että kelan vastasähkömotorinen voima syrjäyttyy, voisi ehkä kysyä joissain tapauksissa.
Sam.Pentti
 
Viestit: 22
Liittynyt: 15.12.2020 00:57

Re: Vapaaenergia on harhaanjohtava termi

ViestiKirjoittaja koskimo » 14.01.2021 22:23

Onko KERS sähkönkeruulle muu nimi kuin KERS?
Viimeksi muokannut koskimo päivämäärä 16.01.2021 17:41, muokattu yhteensä 1 kerran
koskimo
 
Viestit: 173
Liittynyt: 04.04.2020 02:20

Re: Vapaaenergia on harhaanjohtava termi

ViestiKirjoittaja Sam.Pentti » 15.01.2021 00:21

Tää menee nyt kyl offtopikiksi, sorry. Tutkailin tuon Babcockin pikaisesti. Puhuu mitä sattuu, terminologia ja pielessä. Asia kiinnosti siksi, että sähkömoottorin hyötysuhde on 95-97% kiinalaisia halpapaskoja lukuunottamatta. B-Cock Koittaa siis vain tienata noilla kirjoitelmillaan. Viimeinen niitti haudattavaan arkkuun oli kuva hänen nettisivuillaan. Yritän ymmärtää asian niin, että hänen juttunsa innostaa muita opiskelemaan. Salaliitot. Kuten Qanonilaisilla meni hieman yli Washingtonissa.
Kuva
No persikka, kuva ei toimi tääl jostain syystä.
Tässä linkki. https://aijaa.com/G3qQWC
Sam.Pentti
 
Viestit: 22
Liittynyt: 15.12.2020 00:57

Re: Vapaaenergia on harhaanjohtava termi

ViestiKirjoittaja siviili2003 » 15.01.2021 08:33

Jussin kysymys tuolla ylempänä:

mikä on vapaaenegia-käsite, oliko Teslan langaton sähkönsiirto sitä?

Bruce sähkö on myös sitä, Bruce Perreault on tuonut tähän nykypäivään sen saman mitä N.Tesla hyödynsi langattoman sähkönsiirron osana, jonka N.Tesla huomasi erään kokeensa yhteydessä, kun hänen apulaisensa eivät olleet kytkeneetkään teholähetintä päälle, mutta N.Tesla vastaanottoasemalla sai aivan täydet tehot edelleen, juuri silloin N.Tesla löysi vapaanenergian.

lisää aiheesta sivustolla:

http://library.radioionics.com/
Avatar
siviili2003
 
Viestit: 2554
Liittynyt: 16.09.2009 20:08

Re: Vapaaenergia on harhaanjohtava termi

ViestiKirjoittaja koskimo » 16.01.2021 17:39

Kiitos 'muistutuksesta' Siviili.

NYT ON BRUCEN sivusto 'makeassa mallissa'!

* Mielettömän hieno dokumenttikokoelma
* Myös jäsenten keskustelupalstalla paljon luettavaa

Terv

Eki
koskimo
 
Viestit: 173
Liittynyt: 04.04.2020 02:20

Seuraava

Paluu Vapaa keskustelu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa