Orgonienergiaan liittyviä keksintöjä

Valvoja: Yllapito

Re: Orgonienergiaan liittyviä keksintöjä

ViestiKirjoittaja Ville » 21.08.2019 11:26

Vitaalivoimia valaisevia poimintoja The Magnetic Blueprint of Life kirjasta. Huom. Näissä lainauksissa pohjoisnapamagnetismi tarkoittaa maan pohjoisnavan magnetismia eli magneetin etelänavan magnetismia, joka vetää puoleensa kompassinneulan pohjoiseen osoittavaa kärkeä.

Albert Roy Davis löysi 1936 magnetismiin sisältyvät kaksi erillistä energiaa. Samat magnetismin lait koskevat myös atomin protoneja ja elektroneja ja ne liittyvät kaikkiin ihmistietämyksen alueisiin. Pohjoisnavan negatiivinen magnetismi pyörii vasempaan ja etelänavan positiivinen magnetismi pyörii oikeaan. Positiivinen magnetismi lisää happamuutta ja negatiivinen magnetismi lisää emäksisyyttä ja ylläpitää elämänmuotoja, joiden energia pyörii sen kanssa samankaltaisesti vasempaan.

Pohjoisnapamagnetismi vetää puoleensa kaikkia kappaleita ja hiukkasia, joilla on vastapäivään pyörivä spin. Massa on negatiivista ja se vetää puoleensa positiivisia varauksia. Kun planeetta syntyy, sen ympärille muodostuu energiakenttä ja siitä tulee magneetti, kuten Maasta. Planeetan massan vetäessä jatkuvasti puoleensa, sen ympärille muodostuu suojaavia kerroksia, kuten ionosfääri. Kun suojaavat kerrokset ovat muodostuneet, planeetalle syntyy ilmakehä ja pilviä, jotka tiivistävät happea ja vetyä vedeksi, jolloin voi syntyä elämää. Tämä viittaa siihen, että gravitaatio riippuu magnetismista.

Science News (vol. 112, September 24, 1977, s. 196) kirjoitti protonin spinin yllättävästä 'löytymisestä'. Protonin spin oikeaan on positiivisempi kuin sen spin vasempaan. Saman suuntaiset spinit hylkivät toisiaan ja eri suuntaiset spinit vetävät toisiaan puoleensa ja yhdistyvät kahdeksikon muodossa. Sähkö on varausten energiavirtaa, jolla on virtaefekti ja magnetismi on kenttäenergiaa, jolla on spin efekti. Koska kaiken aineen liikkeeseen sisältyy spin, magnetismi on sähkön isä. Magnetismi ja sähkö ilmenevät yhdessä ja magnetismi on perustavanlaatuisempi.

Energia virtaa magnetismissa positiivisesta negatiiviseen ja varatuissa ioneissa negatiivisesta positiiviseen. Positiivinen oikealle pyörivä magnetismi on laajentuvaa ja negatiivinen vastapäivään pyörivä magnetismi on kokoonpuristuvaa. Laajentuva lämmittää ja hajaannuttaa, kokoonpuristuva viilentää ja järjestää. Universumin laajentuminen ja kokoonpuristuminen voivat tapahtua yhtä aikaa.

Positiiviset ionit stimuloivat, vähentävät hapen saantia ja herättävät levottomuuden, hämmennyksen ja vihan tuntemuksia ja tunteita. Negatiiviset ionit herättävät niille vastakkaisia tuntemuksia ja tunteita, levollista kehon ja mielen tyyneyttä. Levänneenä olo tuntuu paremmalta ja ajatus kulkee paremmin.

Keholla on positiivinen varaus suhteessa maahan, jolloin alemman varauksen tai positiivisen varauksen keho saa maasta negatiivisia varauksia. Matalan ionisaatiopotentiaalin kappale toimii kuin sillä olisi positiivinen varaus ja korkean ionisaatiopotentiaalin kappale toimii kuin sillä olisi negatiivinen varaus.

Ilmankosteus sitoo happea ja negatiivisia ioneja. Mitä enemmän ilmankosteutta, sitä vähemmän aikaa negatiiviset varaukset ehtivät olla ilmassa. Yleisesti, siellä missä on virtaavaa vettä, siellä on enemmän negatiivisia ioneja. Koskien, vesiputousten ja puiden lähellä on paljon negatiivisia ioneja. Avoimilla paikoilla on aurinkoisena päivänä enemmän negatiivisia ioneja kuin pilvisenä päivänä.

Negatiivisilla ioneilla ja negatiivisella magnetismilla varatulla vedellä on samankaltainen vaikutus.
Terveillä soluilla on negatiivinen jännite, joka vastaa negatiivista magnetismia.
Pohjoisnapamagnetismi vetää paikalle nesteitä, kaasuja, ilmaa ja vettä.

Pohjoisnapamagnetismi on elämää ylläpitävää ja parantavaa. Sen hallitseva tila on kaikille elämänmuodoille parempi. Etelänapamagnetismi edistää elämää sen kaikissa muodoissa, mutta Pohjoisnapamagnetismin pitää hallita terveydessä, parantamisessa ja onnellisuudessa.

Etelänapamagnetismi lisää voimaa ja toimintaa. Se voimistaa lihaksia, jäseniä, jänteitä, niveliä, nivelsiteitä ja verenkiertoa. Se vahvistaa rauhasia, elimiä ja nesteiden tuottoa. Se on elämää antavaa positiivista energiaa, joka on hyväksi fyysiselle voimalle, mutta se tekee ihmisestä vähemmän välittävän, itsekkään ja siten onnettoman.

Pohjoisnapamagnetismi lievittää kipua ja nopeuttaa murtumien parantumista. Se vetää puoleensa kehon nesteitä, mukaan lukien valko- ja punasoluja. Se auttaa paranemaan ja antaa energiaa samankaltaisesti kuin negatiivinen varaus.

Pohjoisnapamagnetismin avulla voi pidentää elämää ja pysäyttää sairauksia. Se on hyväksi terveydelle ja ajattelulle, mutta liiallisena heikentää, vaikka tekee mentaalisesti valppaan. Se auttaa ihmistä olemaan oma itsensä.

Albert Roy Davis ja Walter C. Rawls, Jr. 1979, 1993. The Magnetic Blueprint of Life. Acres U.S.A.
Ville
 
Viestit: 887
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

Re: Orgonienergiaan liittyviä keksintöjä

ViestiKirjoittaja jussik5 » 21.08.2019 18:15

Elikkä tämän mukaan olisimme tasapainoisempia ja eläisimme pitkän elämän jos asuisimme
esim. kesän pohjoisen pallonpuoliskon Huippuvuorilla ja sen toisen kesän Argentiinan eteläkärjessä?
Talvethan on kummassakin aika ankaria.

Fysiikka kuntoon toisessa ja pää kuntoon toisessa ;)
"Jos tietäisit 3, 6 ja 9 suuremmoisuuden, sinulla olisi avain universumiin"
Nikola Tesla
Avatar
jussik5
Site Admin
 
Viestit: 1222
Liittynyt: 16.09.2009 17:43

Re: Orgonienergiaan liittyviä keksintöjä

ViestiKirjoittaja tesla » 21.08.2019 22:57

Kiitos Ville oikein paljon taas tämänkin aiheen avaamisesta. Koitettiin pitää' tämä kirja salaisena mutta näemmä se nyt on
julkista kauraa kaikille luettavaksi.Ymmärränkö oikein ... Nyt tulee hankala paikka ja kysynkin siksi VilleStarilta.

Jos olen pölyisessä tilassa kuten vaikkapa työpajassani onko tilan pöly siis haitallista
vaiko terveyttä edistävää Magnetic Blueprint of Lifen mukaan?

Sitten toinen ihmettelyn aihe.-..


Lainataan vähän kirjasta käännettyä:

"Negatiiviset ionit herättävät niille vastakkaisia tuntemuksia ja tunteita, levollista kehon ja mielen tyyneyttä. Levänneenä olo tuntuu paremmalta ja ajatus kulkee paremmin. "
Mitä enemmän ilmankosteutta, sitä vähemmän aikaa negatiiviset varaukset ehtivät olla ilmassa."


Jos minulla on negatiivinen korkeavolttinen virtalähde ja lataan työpajassani tuulettimella kiertävän pölyn negatiivisella varauksella sekä pidän huolen
työpisteelläni on lähes nolla prosenttia kosteutta pitäisikö minun näin ollen muuttua superterveeksi?
Jos oikein olen ymmärtänyt vastaus on resonoiva KYLLÄ!
tesla
 
Viestit: 274
Liittynyt: 05.11.2013 08:40

Re: Orgonienergiaan liittyviä keksintöjä

ViestiKirjoittaja Ville » 22.08.2019 07:11

Jussille, voihan sen niinkin ajatella.

Teslalle, pölyt kannattaa siivota pois, eikä tuulettaa niitä ympäriinsä.

Kun ketjussa on lennetty korkealla ja katsottu pitkälle tulevaisuuteen, jatketaan samalla linjalla.

Varaus on sähkömagneettisen energian jatkuvaa kiertoliikettä aika- ja 3-avaruusalueiden välillä, kuten katsoja sen havaitsee. Negatiivinen varaus on sähkömagneettisen energian sisääntulon jatkuvaa absorboitumista aika-alueelta, absorboituneen energian muuttumista 3-avaruuden sähkömagneettiseksi energiaksi ja sen uudelleen emittoitumista kaikkiin suuntiin 3-avaruudessa. Positiivinen varaus on sähkömagneettisen energian sisäänmenon jatkuvaa absorboitumista 3-avaruudesta, absorboituneen energian muuttumista aika-alueen sähkömagneettiseksi energiaksi ja sen uudelleen emittoitumista kaikkiin suuntiin aika-alueella. Jos haluamme, voimme katsoa positiivisen varauksen säteilevän ajassa käännettyä negatiivista energiaa, kun negatiivinen varaus säteilee ajassa eteenpäin positiivista energiaa. Kun tarkastelemme vakuumipolarisaatiota, tunnistamme tämän kiertoliikeprosessin liittyvän polarisoidun vakuumin jokaiseen kaksipolaariseen pisteeseen. (126, 133)

Keskustelu siitä, mikä vetää puoleensa mitäkin ja mikä hylkii mitäkin, negatiivisten ja positiivisten massojen ja negatiivisten ja positiivisten energioiden seoksessa, on fysiikassa edelleen kiistanalainen. Teoreetikot ottavat asiaan eri kantoja, mutta vielä ei ole virallista kokeilua, joka päättäisi niiden välillä. Mielestämme Sweetin vakuumitriodivahvistimen onnistunut antigravitaatiokokeilu vastaa kysymykseen kokeellisesti, vaikka sitä ei saatu itsenäisesti toistettua. Tieteelliseen keskusteluun liittyy painavia oletuksia gravitaatiomassan, inertiamassan ja sähködynaamisen massan luonteesta. Edelleen, ei ole päättävää valintaa näiden monien mahdollisuuksien kesken, eikä selkeää ja universaalisti hyväksyttyä määritelmää millekään noille kolmen massan tyypille.

Lisäksi kaikkiin keskusteluihin on liitetty perustavanlaatuinen virhe: Niissä oletetaan erillisen 3-voiman toimivan erilliseen 3-massaan, joka on yksiselitteisesti väärin. Toinen perustavanlaatuinen virhe on olettaa havaitun (efektin) 3-positronin vuorovaikutus normaaliin aineeseen ennemmin kuin havaitsemattoman (kausaalisen) 4-positronin (negatiivisen energian 4-elektronin) vuorovaikutus massavapaassa aika-avaruudessa. Sen seurauksena, koskien CPT (varaus-pariteetti-aika) symmetriaa, 3-positronin suunta kääntyy 4-positronin vastasuuntaan ja 4-positronin negatiivinen massa muuttuu 3-positronin positiiviseksi massaksi. Lisäksi fysiikassa ei ole vieläkään pitävää määritelmää voimalle tai massalle, vaan ainoastaan kehämäisiä määritelmiä näiden kahden välillä. Käytämme massan yksinkertaista määritelmää F = ∂/∂t (mv), jossa massa on voiman F komponentti, jonka seurauksena ei ole erillistä voimaa F, joka toimii erilliseen massaan m. Tulkitsemme yhtälön uudessa havainnoissa havaitun voiman F olevan verrannollinen 4-avaruuden vuorovaikutuksen muutosnopeuteen, joka tapahtuu juuri havaitun 3-massan m ja keskimääräisen aikaenergian ja aika-avaruuden vuorovaihdon välillä, jota v kuvaa aika-avaruuden ja massan m välisessä dynamiikassa. Mikä tahansa adjektiivi annetaan voimalle F, annetaan myös massalle m ehdossa mv.

Olemme kohteliaasti, mutta päättäväisesti eri mieltä vallitsevasta käsityksestä, jonka mukaan positiivinen massa vetää puoleensa molempia, positiivista ja negatiivista (energia) massaa, kun taas negatiivinen massa hylkii molempia. Edelleen, uskomme Sweetin vakuumitriodivahvistin antigravitaatiokokeilun osoittaneen käsityksen vääräksi. Pidämme lausuman m ≡ E/c², jossa E on todellinen avaruudellinen energia, joka voi olla positiivinen tai negatiivinen, c² on aina positiivinen ja siten negatiivinen massa on suuresti kompressoitua negatiivista avaruudellista energiaa, kun taas positiivinen massa on suuresti kompressoitua positiivista avaruudellista energiaa. (Imaginaarinen massa on erillinen pohdinta). Suosimme myös järkeilyä fysiikan ”yksittäisillä perustavanlaatuisilla yksiköillä”, joissa joule on ainut perustavanlaatuinen yksikkö. Silloin gravitaatiosta tulee joulen toiminta, olkoon se sähkömagneettista, mekaanista tai mitä tahansa. Katsomme aika-avaruuden energian tuottavan aika-avaruuden kaareutumisen, joka tunnetaan ”gravitaatiokenttänä”. Jos joule on positiivista energiaa, mukana seuraava gravitaatio on positiivista. Jos joule on negatiivista energiaa, mukana tuleva gravitaatio on negatiivista. Pidämme gravitaatiota 4-avaruuden kausaalisena aika-avaruuden kaareutumisena. Joten gravitaatiolliselta vuorovaikutusteorialta vaaditaan paikallisen aika-avaruuden kaareutumisen ja massan välisen vuorovaikutuksen tarkastelua. Edelleen, oletamme gravitaatioefektin, jonka yksi massa kohdistaa toiseen massaan sopimattomasti muotoilluksi konseptiksi. Se on itseasiassa ensimmäistä massaa ympäröivän paikallisen aika-avaruuden kaarevuuden efekti, jonka aika-avaruuden kaarevuuden toinen massaenergia indusoi. Edelleen, katsomme positiivista energiaa ympäröivien positiivisen energian kenttien taittavan aika-avaruutta ”positiivisen gravitaation” suuntaan. Positiivista massaa vetävät puoleensa kaikki toiset positiiviset massat. Positiivista massajärjestelmää ympäröivät negatiivisen energian kentät taittavat aika-avaruutta ”negatiivisen gravitaation” suuntaan niin, että kaikki toiset positiiviset massat universumissa hylkivät ainakin osittain järjestelmän positiivista massaa.

Edelleen ajattelemme mieluummin superjärjestelmän ja havaitsemattoman kausaalisen 4-kentän termein, emmekä toistuvilla 3-kentän pysäytyskuvilla, jotka määritellään vain toistuvien havaintojen jälkeen. Kuten lausuimme aikaisemmin, näkökulmastamme ”havaittu” 3-positroni on hyvin eri eläin kuin vielä havaitsematon 4-positroni. 3-positroni on pysäytetty hetkellinen ”efekti” entiteetti, jolla ei ole lainkaan dynamiikkaa eikä jatkuvaa olemassaoloa ajassa (ja siten aika-avaruudessa). Sen sijaan se toistuu jatkuvasti toistuvan havainnon toistuvana efektinä, havainto operaattorin ∂/∂t toistuvalla käytöllä. 4-positroni on edelleen negatiivisen energian elektroni, jolla on negatiivinen varaus ja joka kulkee ei-käännettyyn suuntaan, koska rikkonaista pariteettia ei ole käytetty (koska havaintoa ei ole tehty). Se on kausaalinen entiteetti, jolla on jatkuva dynamiikka ja olemassaolo aika-avaruudessa, ei vain 3-avaruudessa. Kunnes vuorovaikutettu ja havaittu, sillä on myös negatiivinen energia ja negatiivinen massavastaavuus.

Jos haluaa käsitellä tarkasti ”positronin” aika-avaruusefektejä, näkökulmastamme pitää käsitellä 4-positronia ennen sen havaintoa ja siten superjärjestelmän kanssa. 3-positroni ei ole aika-avaruus entiteetti, vaan ainoastaan 3-avaruudellinen pysäytyskuva. Tieteilijät, Dirac mukaan lukien, kauhistuivat negatiivisten energiatilojen negatiivisen massan implikaatioita. Sen vuoksi he siirsivät katseen 3-positroniin ja vääristivät tulkinnan korvaamalla syyn efektillä. Sen johdosta piiriteoria käsittelee hila-aukkoa positronina, vaikka se ”aukko” toimii hyvin eri tavalla kuin todellinen Dirac positroni (Dirac meren negatiivisen energian elektroni) vapaassa avaruudessa.

Sen seurauksena materia-antimateria vuorovaikutukset ja positiivisen energian ja negatiivisen energian välinen vuorovaikutus ovat hyvin erilaisia tai ne voivat olla, jos niitä käsitellään ennen havaintoa. Materia-antimateriavuorovaikutuksessa, yhteenliittymisen tuottama aika-avaruuden kaarevuus purkautuu positiivisen sähkömagneettisen energian säteilynä ja ”efektihiukkaset” katoavat kaareutumattomaan vakuumiin, josta ne tulivat. Positiivisen ja negatiivisen energian vuorovaikutuksessa, paikallinen aika-avaruus muuttuu ilman sen purkautumista ja uudelleen säteilyä sähkömagneettisena energiana. Yhtä suuret määrät positiivista sähkömagneettista energiaa ja negatiivista sähkömagneettista energiaa muuntuvat siten vakuumin rasitusenergiapotentiaaliksi ja siitä johtuvaksi pysyväksi muutokseksi paikallisessa aika-avaruudessa. Todellakin, parin annihilaatioenergia saadaan vain paikallisen vakuumipolarisaation (ja sen seurauksena aika-avaruuden kahden kaarevuuden) negaation (rentoutumisen) kustannuksella, jota yksittäiset positroni ja elektroni kuvaavat. Todellakin, normaali parin annihilaatio on paikallisen asymmetrisen vakuumin Lorenz symmetrinen uudelleenmitoitus tyyppi.

Lukija voi olla vapaasti eri mieltä johtopäätöstemme kanssa, me vain selitämme niitä. Kokeilut tulevat aikanaan osoittamaan lähestymistavan oikeellisuuden tai virheellisyyden. Tähän mennessä, nykyisen kirjoittajan suunnittelema ja hyvin onnistunut Sweetin kokeilu oli johdonmukainen tämän lähestymistavan kanssa. (423 - 425)

Lt. Col. Thomas E. Bearden, Ph.D. (U.S. Army Retired). 2002. Energy from the Vacuum.
Ville
 
Viestit: 887
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

Re: Orgonienergiaan liittyviä keksintöjä

ViestiKirjoittaja Ville » 27.08.2019 09:00

Bioenergiaan liittyen

Reichenbach teki tutkimuksia ihmisten avulla, jotka olivat herkkiä eetterin muutoksille.

Tutkimuksissa esitetyt vaikutukset kuvaavat eetterienergioiden tuottamia tuntemuksia herkissä ihmisissä, ei niiden vaikutuksia ympäristöön. Auringonvalosta veteen absorboitunut energia maistuu viileältä, vaikka veden lämpötila nousee hieman absorboituneesta lämmöstä.

Auringonvalon energia tuntuu sensitiivisistä ihmisistä viileältä, vaikka se lämmittää mittaria.

Od energia lävistää massan, jonka se varaa ja sillä varattu vesi säilyttää varauksen kaadettaessa lasista toiseen. Od energia voi varata huoneen ilman ja sillä varattu kappale voi säilyttää varauksen varttitunnista tunteihin, kunnes varaus purkautuu kontaktista toisiin kappaleisiin. Kaikki yhtenäiset kappaleet, metallit ja orgaaniset materiaalit johtavat od energiaa.

Od energia johtuu hitaasti, se etenee 50 jaardin (45.72 m) johtimen ≥ 20 sekunnissa. Sähköllä voi indusoida od energiaa, mutta sen ilmeneminen kestää tavallisesti 30 sekuntia tai pidempään. Kun od hehkuvan johtimen sähkövirta katkaistaan, od hehku voi jatkua sen jälkeen 30 sekuntia tai pidempään. Metalleissa od valaisevat ilmiöt eivät kiinnity niihin, vaan virtaavat niiden pinnalla kuin revontulet. Johtimen ympärille od hehku muodostaa korkkiruuvimaisen muodon. Monilla od liekeillä on taipumus nousta ylöspäin.

Kun positiivinen ja negatiivinen od liekki kohtaavat, ne eivät yhdisty ja neutralisoidu, kuten sähkön vastakkaiset varaukset. Jos ne risteävät, kumpikin kuljettaa toista mukanaan. Jos ne kohtaavat suoraan toisensa, ne hylkivät molemmin puolin toisiaan.

Od energiaa voi tuottaa ilman magnetismia, kun taas magnetismiin liittyy aina od energiaa. Magneetin etelänapa hehkuu punaista valoa ja pohjoisnapa sinistä valoa. Sähkömagneetin toisistaan eristetyissä ja vierekkäisissä lamellikerroksissa sininen ja punainen hehku vaihtelevat. Kun lamelleja on pariton määrä, lukumäärällisesti pohjoisnavalla sininen hehku hallitsee ja etelänavalla punainen hehku hallitsee.

Od säteitä voi heijastaa prismalla samankaltaisesti kuin valoa. Prismasta heijastuneen od energian polariteetti on eri kuin sen lävistävän od energian. Kun heijastuneen od polariteetti on sininen, taittuneen od polariteetti on punainen. Suurennuslasi keskittää ja kondensoi od säteitä.

Od energia ympäröi itsensä vastakkaisten polariteettien kehämäisillä kuorilla. Od energian polariteetit vahvistuvat alipaineessa. Vakuumiputken painetta laskiessa anodilta levittyy pinkki hehku ja katodille muodostuu violetti hehku.

Negatiivisia od lähteitä
Magneetin pohjoisnapa
Positiivinen sähkövaraus
Violetti, sininen ja vihreä valo
Hajoaminen/maatuminen
Haihtuminen, höyrystyminen
Kemialliset reaktiot
Ääni ja värähtely

Positiivisia od lähteitä
Magneetin etelänapa
Negatiivinen sähkövaraus
Punainen, oranssi ja keltainen valo
Juokseva vesi
Kitka

Kozyrevin kokeellisten tutkimusten mukaan maailman aikakuvio on positiivinen vasemmalle pyörivissä järjestelmissä. Vasemman käden järjestelmä etenee positiivisesti ja oikean käden järjestelmä negatiivisesti. Aika ei ilmene vain energiana, vaan myös pyörimismomenttina, jonka voi siirtää järjestelmään.

Aika ilmestyy välittömästi, se ei etene universumissa. Aika-akselin jokainen piste projektoituu universumiin välittömästi.

Aika vaikuttaa luonnonlakeihin ja sen mukaisesti alkuaineisiin, yhdisteisiin jne. Sellaiset efektit ymmärretään parhaiten tuntemalla yhdisteen pyöriminen. Tärpätti on orgaaninen yhdiste, jolla on vasemman käden pyöriminen ja sillä on keholle terveellinen vaikutus. Kaukaisessa menneisyydessä sitä käytettiin hauteissa parantamaan monia sairauksia. Sitä vastoin sokerilla on oikean käden pyöriminen ja sillä on keholle epäterveellinen vaikutus.

J.G. Gallimore. 2017. Unified Field Theory. Using Subjective Response to Psi-Plasma for Analysis of Properties Neutral Charge Plasma Fields. 5-16, 24-25.
Ville
 
Viestit: 887
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

Re: Orgonienergiaan liittyviä keksintöjä

ViestiKirjoittaja Ville » 07.09.2019 15:55

Dynaamista Universumia ja Salaista Oppia vapaasti lainaten

Rakkaus on jumalallinen tahto, joka ilmentää itseään näkyvän luomisen kautta.

Fohat on universumin liikkeelle paneva voima, josta kaikki tunnetut energialaadut ovat peräisin. Se on kosmoksen sähköinen elämänvoima, joka yhdistää kaikki muodot ja antaa niille ensimmäisen impulssin. Se on dynaaminen energia, joka ilmenee positiivisten ja negatiivisten impulssien rytmisenä sykkeenä, joka tulee esiin sisäiseltä tasolta. Se on kosminen sanansaattaja, joka yhdistää hengen aineeseen.

Fohat on eri asia ilmentymättömässä universumissa kuin ilmenneessä maailmassa, jossa se syntyy kosmisen älyn ja aineksen välisestä vuorovaikutuksesta. Fohat syntyy suhteessa henkeen ja aineeseen ja asettaa ne tietoiseen suhteeseen keskenään, tullen heidän pojakseen.

Isä on hengen tulta, joka erottelee atomit ja laajentaa rajoituksetta.
Äiti on aineen valoa, joka vetää atomit yhteen ja asettaa rajat.
Poika on syntynyt isästä ja äidistä ja on omassa luonnossaan aluton ja loputon.
Fohat näyttäytyy sekä palvelijan että mestarin muodossa.

Kosmisissa toiminnoissa Fohat on sähkön salainen henki, universumin elämä, joka on kolminainen luonteeltaan ja ilmentää itseään henkenä, aineena ja niiden välisenä yhteytenä.

Fohat on universaali elämä, joka muuttuu tuntemattomasta yhdestä, kaiken ilmenemättömästä kokonaisuudesta, tullakseen ilmenneeksi yhdeksi. Fohat on universaali mieli, luova Logos ja neljä luonteeltaan, sillä se on kolminainen ja yhdistynyt yhdeksi. Sen kolminaisuus ilmenee Logoksen tahtona, viisautena ja toimintana, jotka vastaavat Isä-Äitiä, Poikaa ja Pyhää Henkeä.

Tutkielmia Fohatista. Teosofisen Tutkimuskeskuksen Tiederyhmän tutkimus. 1951. Teosofinen seura ry. 1990.


Nolla on luvuton ja rajaton.
1. Logos eli sana on luku yksi.
2. Herran ääni on luvut yksi ja yhdeksän.
3. Henki on äänen idea ja muotoa vailla.
Ja nämä kolme suljettuna luvuttomaan ovat pyhät neljä.

Tämä merkitsee nollan tulevan luvuksi vain silloin, kun yksi muista yhdeksästä numerosta edeltää sitä ja ilmentää siten sen arvon ja kyvyn. Sana yhdessä äänen ja hengen kanssa edustavat yhdeksää lukua, jotka muodostavat nollan kanssa kymmenluvun, joka sisältää koko universumin. Ne muodostavat yhdessä pyhät neljä eli tetraktyksen. (135-136)
https://www.teosofia.net/e-kirjat/Salainen_oppi_1.pdf


Kuva
Tetraktys on pythagoralaisten pyhä kolmio, joka sisältää kaikki maailman kuvaamiseen tarvittavat luvut yhdestä kymmeneen.
Ville
 
Viestit: 887
Liittynyt: 03.09.2012 20:50

Edellinen

Paluu Vapaa keskustelu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 2 vierailijaa

cron