Sivu 2/2

Re: Häkää vedestä ja hiilidioksidista auringolla

ViestiLähetetty: 16.08.2012 18:47
Kirjoittaja mikar
mietin elektrostaattista erotusta, oliskos siinä jotain järkeä tässä, vai pikemminkin päinvastoin

High Speed, Glycerol Separation using High Voltage
http://www.youtube.com/watch?v=bdDvAMoj ... re=related

Re: Häkää vedestä ja hiilidioksidista auringolla

ViestiLähetetty: 07.04.2018 07:02
Kirjoittaja siviili2003
Auringolla sais hyvät lähtöaineet tällekkin systeemille, Vain Hiiltä ja Vetyä, sais kaikkea, vois muuttaa suomen järvetkin viiniksi:


Pdf:fän sivulla 40 eteenpäin loppuyhteenveto (1 Mpa on yhtäkuin 10 Bar)

http://www.cou.fi/opinnaytetyot/julkais ... Reetta.pdf

<Synteettistä maakaasua valmistetaan Ni/Al
2
O
3
-katalyyteillä 200 celsiusasteessa ja 6,0–7,0 (60 - 70 Bar)
MPa:n paineessa. Synteesikaasun metanointivaiheessa
tapahtuvat taulukossa 3 esitetyt re-
aktiot. Synteettisen maakaasun valmistus koostuu k
ahdesta vaiheesta, metanoinnista ja
kaasun puhdistuksesta. Näiden vaiheiden tuotteena s
aadaan kaasua, jonka koostumus 97,3
prosenttia metaania (CH
4
), 2,6 prosenttia hiilidioksidia ja 0,1 prosenttia
vettä.
FT-synteesissä valmistetaan parafiinejä, alkeeneja,
alkoholeja ym. hiilivetyjä käyttämällä
rauta-, koboltti- tai ruteenikatalyyttejä. FT-synte
esi suoritetaan joko korkeassa lämpötilassa
tai matalassa lämpötilassa haluttavan tuotteen muka
an. Korkealla lämpötilalla (330–350
°C) tuotetaan bensiiniä sekä kevyitä alkeeneja ja m
atalalla lämpötilalla (220–250 °C) vaho-
ja ja dieseliä. FT-synteesi tapahtuu 2,5–6,0 MPa:n (25 -60 Bar)
paineessa.
Metanolisynteesissä valmistetaan metanolia ja muita
alkoholeja käyttämällä mm.
Cs/Cu/ZnO-katalyyttiä alle 300 celsiusasteen lämpöt
ilassa ja 7,5 MPa:n (75 Bar) paineessa. Me-
tanolisynteesissä tapahtuvat taulukossa 3 esitetyt
reaktiot.
>

Re: Häkää vedestä ja hiilidioksidista auringolla

ViestiLähetetty: 10.01.2021 05:26
Kirjoittaja tesla
Tuli tämmöinen maili:
I watched as s guy who was. a chemist develop a process for breaking down refrigerant R12 R22 etc into its component parts.
A process dupont claimed to be impossible. It really is only just propane with chlorine and flourine added.
The bought the guy out lock stock and doorknob. The put a ten foot fence around his place his car all his
belongings and even his dog remained locked up behind the fence. With a no trespassing property of dupont sign on the fence in Bloomington Indiana.1988